Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  28/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Gašpierik Marek

Sídlo spoločnosti:                 029 63 Beňadovo 13

IČO:                                         44589778

DIČ:                                         1080287373

IČ DPH:                                  

 

Predmet  objednávky:       Výkopové práce pri oprave priepustu na MK

                                               

 

Cena s DPH:                          25€/hod.

Zverejnene dňa:                  12.11.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF