Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  29/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             MBM-GROUP, a.s.

Sídlo spoločnosti:                 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO:                                         36740519

DIČ:                                         2022337548

IČ DPH:                                   SK2022337548

 

Predmet  objednávky:       Dodanie asfaltovej zmesi AC8

                                               

 

Cena s DPH:                          78,00 €

Zverejnene dňa:                  18.11.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF