Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  31/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Mário Fenik

Sídlo spoločnosti:                 02941 Klin 253

IČO:                                         37732315

DIČ:                                         1047719541

IČ DPH:                                   SK1047719541

 

Predmet  objednávky:       Lomový kameň frakcie 63

                                               

 

Cena s DPH:                          22,50 €/t.

Zverejnene dňa:                  18.11.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF