Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  32/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Delphia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 811 04  Bratislava 1, Budková cesta 3

IČO:                                         44505736

DIČ:                                         2022720623

IČ DPH:                                   SK2022720623

 

Predmet  objednávky:       Vypracovanie prepočtu spotreby energií k MS projektu

                                                „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu s KD“

                                               

 

Cena s DPH:                          900,00 €

Zverejnene dňa:                  03.12.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF