Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  33/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             VO-TOR, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 821 08 Bratislava, Pri trati 15/A

IČO:                                         50634178

DIČ:                                         2120432182

IČ DPH:                                  

Predmet  objednávky:       Spracovanie stanoviska „Odôvodnenie potreby navrhovanej

                                                zmeny stavby pred dokončením „Materská škola v Beňadove“

                                               

 

Cena s DPH:                          1 505,00 €

Zverejnene dňa:                  03.12.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF