Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  34/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Mário Fenik

Sídlo spoločnosti:                 029 41  Klin 253

IČO:                                         37732315

DIČ:                                         1047719541

IČ DPH:                                   SK1047719541

Predmet  objednávky:       Posypový materiál na zimnú údržbu miestnych komunikácií

 

Cena s DPH:                          22,80 €/t.

Zverejnene dňa:                  03.12.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF