Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  35/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             BIOPEL, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 023 34  Kysucký Lieskovec 743

IČO:                                         46823492

DIČ:                                         2023596542

IČ DPH:                                   SK2023596542

Predmet  objednávky:       Dodanie drevených smrekových peliet

 

Cena s DPH:                          189,00 € bez DPH/t.

Zverejnene dňa:                  21.12.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF