Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 Pre zobrazenie objednávky kliknite na Názov objednávky:

čís. obj. Objednávateľ Dodávateľ Názov objednávky Zverejnené Suma s DPH
36 Obec Beňadovo OR-METAL Objednávka 36 14.12.2020 628,86 €
35 Obec Beňadovo Tlačiareň KUBIK, s.r.o. Objednávka 35 02.12.2020 1 210,00 €
34 Obec Beňadovo Ing. Pavol Dibdiak Objednávka 34 02.12.2020 277,00 €
33 Obec Beňadovo Ing. Pavol Dibdiak Objednávka 33 02.12.2020 277,00 €
32 Obec Beňadovo MT PELET, s.r.o. Objednávka 32 02.12.2020 3 246,72 €
31 Obec Beňadovo AGRI CS Slovakia, s.r.o. Objednávka 31/2020 2.12.2020 -
30   MiNiMi, s.r.o. Objednávka 30/2020 19.11.2020  214,56 €
29 Obec Beňadovo  Mário Fenik Objednávka: Posypový materiál na zimnú údržbu MK v obci Beňadovo 11.11.2020 210.00 €
28   GAVIS, s.r.o. Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb 23.07.2020 14,40 €/osobohodina
27 Obec Beňadovo    Vypracovanie GP na stavbu „Bezpečnostný chodník pri štátnej Ceste č. III 19.06.2020  
26 Obec Beňadovo    Vypracovanie GP na zriadenie vecného bremena prameňov 19.06.2020  
25 Obec Beňadovo    Vypracovanie GP na zriadenie ochranného pásma prameňov 19.06.2020  
24 Obec Beňadovo   Gašpierik Marek  Čistenie odvodňovacích rigolov po povodni 19.06.2020 
23 Obec Beňadovo   PEPAS, s.r.o  Dodávka (FCO) mletého a drveného kameniva  19.06.2020 
22 Obec Beňadovo   PEPAS, s.r.o  Výkopové práce pri údržbe cestného rigolu na MK 18.06.2020 
21 Obec Beňadovo   Jozef Malák  Výkopové práce pri odstraňovaní nánosov po povodni 18.06.2020 
20 Obec Beňadovo   PROGEO, s.r.o.  Spracovanie elaboratov zo záložných prameňov 18.06.2020 
19 Obec Beňadovo   RAMA TRANSPORT,  s.r.o  Dovoz frézovanej zmesi na opravy MK 08.06.2020 
18 Obec Beňadovo   Tempo Kondela, s.r.o. Dodanie stoličiek do Domu nádeje  08.06.2020 
17 Obec Beňadovo   MT PELET, s.r.o.  Dodanie drevených smrekových peliet, množstvo 15 t 12.06.2020
16 Obec Beňadovo   PM Stahl, s.r.o.  Dodanie a montáž zábradlia na stavbu „Dom nádeje“  08.06.2020
15 Obec Beňadovo   Jozef Malák  Dodanie materiálnu na stavbu „Dom nádeje“ 04.06.2020 
14 Obec Beňadovo   Rambala Jozef  Dokončovacie stavebné práce na stavbe „Dom nádeje“ 02.06.2020 
13 Obec Beňadovo   HERZ, spol. s r.o.  Servisný zásah a dodanie dielov na kotol HERZ 02.06.2020   -
12 Obec Beňadovo   MBM-GROUP  Dodanie betónovej zmesi 25/30 o objeme 5 m3 27.05.2020 
11 Obec Beňadovo   Jozef Dorušák  Dodanie ozvučenia do Domu nádeje 18.05.2020   -
10 Obec Beňadovo   PYROKOMPLEX, s.r.o.  Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby „Dom nádeje Beňadovo“ 14.05.2020   -
9 Obec Beňadovo   Ing. Dibdiak Pavol  Porealizačné zameranie stavby „Dom nádeje Beňadovo“ 04.05.2020 
8 Obec Beňadovo   Aquastar, s.r.o.  Dodanie rúry PP KG korug SN8 400/600 hrdlov 04.05.2020 
7 Obec Beňadovo   Katarína Motýľová  Dodanie ochranných rúšok z bavlny 16.03.2020 
6 Obec Beňadovo   VAPOS ORAVA, s.r.o.  Výkon prác stavebného dozora na projekt „Dom nádeje 14.02.2020 
5 Obec Beňadovo  Zdenko Chupán-MAPE Objednávka: Tlač „Zmeny a doplnky územného plánu v obci Beňadovo“ 14.02.2020 
4 Obec Beňadovo  GAVIS, s.r.o. Objednávka: Vykonanie externého manažmentu na projekt: Výstavba novej 30.01.2020 
3 Obec Beňadovo    V.O.V.S, s.r.o. Objednávka: Realizácia činností a postupov verejného obstarávania 24.01.2020    3 600,00 € 
2 Obec Beňadovo  MT PELET, s.r.o. Objednávka: Dodávka drevených smrekových peliet  21.01.2020  3 220,80 € 
1.  Obec Beňadovo ELSPOL-SK, s.r.o.   Objednávka : Dodávka a montáž stĺpov VO   16.01.2020   3 600,00 €