Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 Pre zobrazenie objednávky kliknite na Názov objednávky:

Názov objednávky   Zverejnené Suma s DPH
       
       
 Objednávka 7/2022 BIOPEL, a.s 25.03.2022  215,00 bez DPH/t 
 Objednávka 6/2022 CBS spol. s r.o. 24.02.2022  25.03.2022 
 Objednávka 5/2022 BIOPEL, a.s. 15.02.2022  215 € bez DPH/t 
 Objednávka 4/2022 RAMA TRANSPORT, s.r.o. 02.02.2022   
 Objednávka 3/2022 Triebel Miroslav  02.02.2022  
 Objednávka 2/2022  Gašpierik Marek  02.02.2022  
 Objednávka 1/2022 Miloš Malák – MALÁK STAVEBNINY  02.02.2022