Beňadovo

 

  1. 802950 P1 RPS VNZ MRPS 01
  2. 802950 P1 RPS VNZ MRPS 02
  3. 802950 P1 RPS VNZ MRPS 03
  4. 802950 P1 RPS VNZ MRPS 04
  5. 802950 P1 RPS VNZ MRPS 05
  6. Rozpiska kladlistov

Rok 2021

Oznámenie o strategickom dokumente.

 

Zaradenie lokality SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu 
území európskeho významu.
dátum zverejnenia 16.08.2021 dátum zvesenia 31.08.2021

 

            časť 1.

            časť 2.

           časť 3.

 

Rok 2020

 


Rok 2019

Rok 2018


Volby 2018


 


 

 Rok 2017

 

Rok 2016

 
 
 
 
 Rok 2015