Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

                                                                        Názov zmluvy                                                        Dátum zverejnenia   
     
  Nájomná zmluva o nájme nehnuteľností 27.12.2017
  Dohodu o zneškodnení odpadov 27.12.2017
  Žiadosť o zmenu Prima Banka 26.12.2017
  Zmluva o zriadení vecného bremena 21.12.2017.
  Beňadovo- Krajisko. Ďažďová Kanalizácia 27.11.2017
  Zmluva - Krajisko.Dažďová kanalizácia 31.10.2017
   Zmluva o dielo č. 25.10.2017 30.10.2017
  Zmluva o bežnom účte 17.8.2017
   Zmluva č. 22017 19.7.2017
  Zmluva o poskytovaní ver. služieb 10.7.2017
  Partnerská zmluva 10.7.2017
   Zmluva o dielo - Náučný chodník 4.7.2017
   Dodatok k zmluve o úvere   30.6.2017
    Zmluva - vodovod 22.6.2017
    Kúpno predajná zmluva 15.6.2017
   Dodatok k zmluve o dielo - Stavpoč 8.6.2017
   Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR 7.6.2017
   Zmluva o poskytnutí služieb 2.6.2017
   Dohoda o zneškodnení odpadu č. 3 2.6.2017
   Zmluva o zabezpečení služieb 30.5.2017
   Zmluva o nájme nebytových priestorov 25.5.2017
   Zmluva STAVPOČ 16.5.2017
  Zmluva o dielo 19.4.2017
  Nájomná zmluva 12.4.2017
  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2017
  Zmluva o grantovom účte 6.4.2017
  Zmluva o likvidácii odpadu 27.3.2017
   Mandátna zmluva 21.3.2017
   Zmluva o refakturacii nákladov za dodávku tepla 22.2.2017
   Zmluva o dielo č 022017Zmluva o dielo č 022017   
   Zmluva o dielo č 022017Zmluva o dielo č 022017  
  Zmluva o poskytovaní verej. služieb  
   Dohoda o zneškodnení odpadu 11.1.2017
   Dohoda o vývoze odpadu 02 11.1.2017
   Dohoda o vývoze odpadu 01
11.1.2017