Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

 
    Dátum            Názov                                 Cena        Dodávateľ            
31.12.2019 Dohoda o poplatku za poskytované služby - Socháň Peter
27.12.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove č. 182019 60€ Jozef Hušla
13.12.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove č. 172019          60€ Kováľ Štefan
12.12.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 238 200,00 Eur Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.11.2019 Dohoda č. 19/21/010/3 - Úrad práce 
31.10.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 60€ Miroslav Podstrelený
28.10.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 48,00 € Slovak Telekom, a. s.
25.10.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu 40€ Ondreková Anna
25.10.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu 40€ Kováľ Štefan
18.10.2019 Zmluva o prenájme  40€  Helena Paterkova
17.10.2019 Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo 27254,24 € Miroslav Triebe
14.10.2019 Zmluva o poskytnutí služieb 1 128,00 € Ekoauditor, spol. s r. o.
10.10.2019 Zmluva č. WO 2019A6497 1    
 27.09.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu 60€ Miroslav Iglarčík
24.09.2019 Zmluva o dielo č. A032019 21 950,66 Eur DOPSTAV – obchodná a stavebná
 20.09.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu  40€ Podstrelený František
13.09.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu  150,00 Eur Hušlová Daniela
28.8.2019 DOHODA o ukončení Zmluvy o dielo č. 02/2018    Ing. Pavol Dibdiak
28.8.2019 Zmluva číslo A/279/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Beňadovo 10 Kadúcová Justína
28.8.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove č.08/2019 40€ Kadúcová Justína
23.8.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove č.07/2019 150€ Petra Páterková
 09.08.2019  Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove č.06/2019  150€  Mária Hušlová
1.8.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 150€  
31.7.2019 Zmluva o dielo č. 1/2019 24 850 Triebeš Miroslav
19.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.10.2018 181 720,48  STAVPOČ
18.7.0219 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40€ Marcela Babečková
18.7.2019 Dohoda o poplatku za poskytované služby  -  Ondrej Bugaj
08.07.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40€ Strempelová Viera
 02.07.2019 Dodatok č. 3 k Zmluve O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU    0€  Ministerstvo životného prostredia SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Názov zmluvy                                                                           zverejnené         formát  
  Dohoda DV32019 24.6.2019  
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11184 Beňadovo - Pri Hájisku, rozšírenie NNK 14.6.2019  
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 10940 Beňadovo - Krajisko, rozšírenie NNK 14.6.2019  
  Dodatok k zmluve o pokytovaní verejných služieb - balík služieb 11.6.2019  
  Kúpna zmluva č. 062019 31.5.2019 PDF
  Zmluva o pokytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby č. 152019 31.5.2019 PDF
  Zmluva so sprostredkovateľom o spracúvaní a ochrane osobných údajov 31.5.2019 PDF
  Nájomná zmluva o prenájme priestorov 22019 28.5.2019 PDF 
  Nájomná zmluva o prenájme priestorov 12019 13.5.2019  PDF
  Zmluva č. 39870 13.5.2019  PDF
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 6.5.2019 PDF
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  2.4.2019   PDF
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 25.03.2019 PDF 
  Úverová zmluva č.303845-2019 s dátumom 25.03.2019  PDF 
  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu s dátumom  25.03.2019  PDF 
  Dohoda o poskytnutí príspavku 22.3.2019 PDF
  Dodatok č.1-prístavba hasičskej zbrojnice 21.3.2019 PDF 
  Zmluva č.1/2019- Športový klub Beňadovo  29.1.2019  
  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie 29.1.2019 PDF
  Dohoda o poskytnutí príspevku -chránená dielňa.   PDF 
  Zmluva o nájme nebytových priestorov 1.3.2019 PDF
  Dodatok k Zmluve -Slovak Telekom 27.2.2019 PDF 
  Zmluva o vykonaní mobilného vúkupu odpadu KOVOT s.r.o. 21.2.2019 PDF 
  Dodatokč1 Natur Pack 18.2.2019 PDF 
  Zmluva o poskytnutí služby 6.2.2019 PDF
  Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.2.2019  PDF
   Dodatok č.2- Zníženie energetickej náročnosti OcÚ s KD v obci Beňadovo  30.1.2019  PDF