Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Dohoda o poplatku za poskytované služby

DV4/2019

Odber pitnej vody

- € 

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

18.07.2019

neuvedené

11.07.2019

18.07.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Ondrej Bugaj

-

-

Beňadovo 115

Sťiahnuť tu: