Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.10.2018

Dodatok č. 1

Stavebné úpravy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Beňadovo

181 720,48  Eur bez DPH

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

19.07.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

STAVPOČ, s. r. o.

44033087

2022568449

Vojenské 812, 029 01 Námestovo

Sťiahnuť tu: