Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Zmluva o dielo č. 1/2019

1/2019

Podpivničenie Domu smútku obci Beňadovo

24 850,00 Eur

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

31.07.2019

31.07.2019

31.07.2019

31.07.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Miroslav Triebel

40338967

1021522667

Beňadovo 79, 029 63

Sťiahnuť tu: