Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Zmluva číslo A/279/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Beňadovo

A/279/2019

Nájom hrobového miesta

10,00 Eur

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

28.08.2019

28.08.2019

28.08.2019

28.08.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Kadúcová Justína

-

-

Banská Bystrica

Sťiahnuť tu: