Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Zmluva o dielo č. A032019

A032019

Beňadovo, chodník pri štátnej ceste III/2275

21 950,66 Eur

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.

36 394 947

2020129606

Stará Ves 271, 029 53  Breza

Sťiahnuť tu: