Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove

11/2019

Prenájom priestorov sály kultúrneho domu

60,00 €

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

27.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Miroslav Iglarčík

-

-

Beňadovo 4, 029 63

Sťiahnuť tu: