Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Zmluva o poskytnutí služieb

-

Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za obdobie rokov 2019  a 2020

1 128,00 €

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

14.10.2019

14.10.2019

14.10.2019

14.10.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Ekoauditor, spol. s r. o.

31397727

2020338045

Partizánska 2, 911 01  Trenčín

Sťiahnuť tu: