Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Zmluva  o poskytovaní verejných služieb

405

SIM  karta a zariadenie – Mobilný hlas SIM č.  

48,00 Eur

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

29.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

35763469

2020273893

Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

Sťiahnuť tu: