Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove

15/2019

Prenájom sály v kultúrnom dome

60,00 EUR

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

01.11.2019

31.10.2019

31.10.2019

31.10.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Miroslav Podstrelený

-

-

Beňadovo 73,029 63  p. Mútne

Sťiahnuť tu: