Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Dohoda č. 19/21/010/3

19/21/010/3

Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o sociálnej pomoci

-

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

30.11.2019

30.11.2019

29.11.2019

29.11.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo

30794536

-

Nám. A. Bernoláka 381/4,029 01   Námestovo

Sťiahnuť tu: