Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP_Z_3021021W042_221_35

Výstavba novej materskej školy Beňadovo

238 200,00 Eur

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

12.12.2019

31.12.2023

05.12.2019

12.12.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

00156621

-

Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava

Sťiahnuť tu: