Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                          DV 5/2019

                  

 Objednávateľ:                       Socháň Peter

                                                 Beňadovo 83

                                                 029 63  p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Obec Beňadovo

Sídlo spoločnosti:                 Beňadovo 66, 029 63  Mútne

IČO:                                          00314391

DIČ:                                          2020571597

 

Cena s DPH:                            

 

Dátum účinnosti:                   31.12.2019

Platnosť do:                           

Uzatvorená dňa:                    16.12.2019

Zverejnene dňa:                     31.12.2019

 

 

Pozrieť dokument PDF