Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                        02/2018

 

Predmet  zmluvy:                 Ukončenie Zmluvy o dielo

                                                                        

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Adresa:                                     Beňadovo 66

                                                    029 63  p. Mútne

IČO:                                         00314391

DIČ:                                         2020571597

 

Dodávateľ:                              Ing. Pavol Dibdiak

                                                    Veličná 380

                                                    027 54  Veličná

IČO:                                            37361007

DIČ:                                            1045276793

 

Cena s DPH:                            0,00 Eur

 

Dátum účinnosti:                  29.08.2019

Platnosť do:                           28.08.2019

Uzatvorená dňa:                    28.08.2019

Zverejnene dňa:                   28.08.2019

 

 

Pozrieť dokument PDF