Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                

 

Predmet  zmluvy:finančné prostriedky na záujmovú činnosť detí

                                                          

Kupujúci:                                  Obec Beňadovo

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                      00314391

DIČ:                                       2020571597

                                                                      

 

Predávajúci:                            Mesto Námestovo, MsÚ     

                                                    Ul. Cyrila a Metóda 329/6

                                                    02901  Námestovo

IČO:                                            00314676

DIČ:                                            2020571707

IČ DPH:                                     

 

Cena s DPH:                             54,00 Eur

 

Dátum účinnosti:                  11.01.2022

Platnosť do:

Uzatvorená dňa:                    31.12.2021

Zverejnene dňa:                    10.01.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF