Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                 54/2021

 

Predmet  zmluvy:drevné pelety kvality ENplusA1

                                                          

Kupujúci:                                  Obec Beňadovo

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                      00314391

DIČ:                                       2020571597                                                                 

 

Predávajúci:                            BIOPEL, a. s.     

                                                    Kysucký Lieskovec 847

                                                    023 34 Kysucký Lieskovec

IČO:                                            46823492

DIČ:                                           

IČ DPH:                                      SK2023596542

 

Cenabez DPH:                         189,00 Eur/t

 

Dátum účinnosti:                  12.01.2022

Platnosť do:

Uzatvorená dňa:                    03.01.2022

Zverejnene dňa:                    11.01.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF