Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                 1/2022

 

Predmet  zmluvy:finančná dotácia na realizáciu kultúrnych,

                                                    spoločenských a športových akcií

                                                          

Poskytovateľ:                          Obec Beňadovo

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                      00314391

DIČ:                                       2020571597

                                                                       

Prijímateľ :                              Multifunkčný športový klub Beňadovo 

                                                    Beňadovo 90

                                                    029 63  Beňadovo

IČO:                                            53384903

DIČ:                                           

IČ DPH:                                     

 

Suma:                                        1500,00

 

Dátum účinnosti:                  14.01.2022

Platnosť do:

Uzatvorená dňa:                    13.01.2022

Zverejnene dňa:                    13.01.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF