Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

Číslo zmluvy:                          

 

Predmet  zmluvy:                Predaj drevných peliet

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63  p. Mútne

 

Dodávateľ:                             BIOPEL, a.s.

Sídlo spoločnosti:                 Kysucký Lieskovec 874, 023 34

IČO:                                          46823492

DIČ:                                          2023596542

IČ DPH:                                    SK2023596542

 

Cena s DPH:                            258,00 €

 

Dátum účinnosti:                   24.01.2022

Platnosť do:                           

Uzatvorená dňa:                    24.01.2022

Zverejnene dňa:                     24.01.2022

 

Pozrieť dokument PDF