Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

Číslo zmluvy:                          

 

Predmet  zmluvy:                  elektronické zasielanie faktúr,

                                                     

                                                          

Objednavateľ:                       Obec Beňadovo  

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                          00314391

DIČ:                                          2020571597

                                                                        

 

Poskytovateľ :                        MADE spol. s r. o.                               

                                                    Hurbanova 14A

                                                    974 01  Banská Bystrica

IČO:                                            36041688

DIČ:                                           

IČ DPH:                                     

 

Suma:                                       

 

Dátum účinnosti:                  03.03.2022

Platnosť do:                          

Uzatvorená dňa:                  02.03.2022

Zverejnene dňa:                   02.03.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF