Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                          001/11/2021

 

Predmet  zmluvy:                  Wifi pre Teba v obci Beňadovo

                                                     

                                                          

Objednavateľ:                       Obec Beňadovo  

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                          00314391

DIČ:                                          2020571597

                                                                        

 Kupujúci :                                 VJ control, s. r. o.                                

                                                    Mojš 139

                                                    010 01  Mojš

IČO:                                            47225432

DIČ:                                            2023816784

IČ DPH:                                     

 

Suma:                                       

 

Dátum účinnosti:                  21.03.2022

Platnosť do:                          

Uzatvorená dňa:                  21.03.2022

Zverejnene dňa:                   21.03.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF