Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                         202202865

 

Predmet  zmluvy:                  poskytovanie služby

                                                     

                                                          

Objednavateľ:                       Obec Beňadovo  

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                          00314391

DIČ:                                          2020571597

                                                                        

 

Poskytovateľ :                        BROS Computing, s. r. o.                              

                                                    Zádubnie 169

                                                    010 03  Žilina

IČO:                                            36734390

DIČ:                                            2022315900

IČ DPH:                                     

 

Suma:                                       

 

Dátum účinnosti:                  14.04.2022

Platnosť do:

Uzatvorená dňa:                  13.04.2022

Zverejnene dňa:                   13.04.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF