Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

                                                                      

Číslo zmluvy:                         109/2022

 

Predmet  zmluvy:                  poskytnutie technických dát

                                                     

                                                          

Objednavateľ:                       Obec Beňadovo  

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                          00314391

DIČ:                                          2020571597

                                                                        

 

Poskytovateľ :                        Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.                             

                                                    Bysterecká č. 2180

                                                    026 80  Dolný Kubín

IČO:                                            36672254

DIČ:                                            2022236315

IČ DPH:                                     

 

Suma:                                       

 

Dátum účinnosti:                  30.04.2022

Platnosť do:

Uzatvorená dňa:                  29.04.2022

Zverejnene dňa:                   29.04.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF