Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                         

 

Predmet  zmluvy:                  Stanovenie ceny za spracovanie biologicky rozložiteľného

                                                    odpadu

                                                     

                                                          

Objednavateľ:                       Obec Beňadovo  

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                          00314391

DIČ:                                          2020571597

                                                                        

 

Poskytovateľ :                        Peter Bolek - EKORAY                                   

                                                    Miestneho priemyslu 568

                                                    029 01  Námestovo

IČO:                                            10846671

DIČ:                                            1020470352

IČ DPH:                                     

 

Suma:                                        30,00 Eur bez DPH/1 tona

 

Dátum účinnosti:                  30.04.2022

Platnosť do:

Uzatvorená dňa:                  29.04.2022

Zverejnene dňa:                   29.04.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF