Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                          KD/03/2022                     

 

Predmet  zmluvy:                 Prenájom priestorov sály a zariadenia kuchyne KD

                                                     

 

Dodávateľ:                            Obec Beňadovo

                                                    Beňadovo 66

                                                    029 63  p. Mútne

IČO:                                            00314391

DIČ:                                            2020571597

 

Objednávateľ:                       Kureková Mária, PaedDr.

Sídlo spoločnosti:                 Beňadovo 46

                                                    029 63  p. Mútne

IČO:                                         

DIČ:                                         

 

Cena s DPH:                           60,00 Eur

 

Dátum účinnosti:                  07.05.2022

Platnosť do:                           08.05.2022

Uzatvorená dňa:                   06.05.2022

Zverejnene dňa:                   06.05.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF