Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                         322 0609

 

Predmet  zmluvy:                  materiálno-technické vybavenie DHZO

                                                   

                                                     

                                                          

Príjemca:                                 Obec Beňadovo  

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                          00314391

DIČ:                                          2020571597

                                                                        

 

Poskytovateľ :                        Dobrovoľná požiarna ochrana SR                                     

                                                    Kutuzova 17

                                                    831 03  Bratislava 3

IČO:                                            00177474

DIČ:                                            2020878992

IČ DPH:                                     

 

Suma:                                        3000,00 Eur

 

Dátum účinnosti:                  07.05.2022

Platnosť do:                            31.08.2022

Uzatvorená dňa:                  06.05.2022

Zverejnene dňa:                   06.05.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF