Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                         202203-NP-1595

 

Predmet  zmluvy:                  pripojenie odberného elektrického zariadenia

                                                   

                                                     

                                                          

Príjemca:                                 Obec Beňadovo  

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                          00314391

DIČ:                                          2020571597

                                                                        

 

Prevádzkovateľ :                   Stredoslovenská distribučná, a. s.                                   

                                                    Pri Rajčianke 2927/8

                                                    010 47  Žilina

IČO:                                            36442151

DIČ:                                            2022187453

IČ DPH:                                     

 

Suma:                                        757,44 Eur

 

Dátum účinnosti:                  11.05.2022

Platnosť do:                           

Uzatvorená dňa:                  03.05.2022

Zverejnene dňa:                   10.05.2022

 

 

Pozrieť dokument PDF