Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo zmluvy:                          

 

Predmet  zmluvy:                  zverejňovanie informácií o obci a dianí v obci

                                                     

                                                          

Objednavateľ:                       Obec Beňadovo  

Adresa:                                     Beňadovo 66, 029 63 Mútne

IČO:                                          00314391

DIČ:                                          2020571597

                                                                        

Poskytovateľ :                        Spoločník, s. r. o.                                 

                                                    Poľná 40/26

                                                    034 01  Ružomberok

IČO:                                            36418412

DIČ:                                            2021824299

IČ DPH:                                     

 

Suma:                                       

 

Dátum účinnosti:                  02.04.2022

Platnosť do:                          

Uzatvorená dňa:                  31.03.2022

Zverejnene dňa:                   01.04.2022

 

Pozrieť dokument PDF