Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

                                         
           
        Názov                                                               Zverejnené   
Zmluva o poskytnutí  dotácie 29.12.2015
Dohoda o zneškodnený odpadov 09.12.2015
Zmluva o výpožičke has. automobilu  27.11.2015
 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi  18.11.2015
Technické služby mesta Námestovo  05.11.2015
Dohoda č.34/2015 o poskytnutí finančného príspevku........  29.10.2015
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy                                                  26.10.2015
Návrh nájomnej zmluvy  22.10.2015
Návrh kúpnej zmluvy Cesta cintorín  22.10.2015
Návrh kúpnej zmluvy Dom smútku  22.10.2015
Dohoda o spolupráci   21.09.0215
Zmluva o vypôžičke podperných bodov  21.09.2015
Dodatok k zmluve Telekom  31.08.2015
Kúpna zmluva  31.08.2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMESTNÁVATEĽOVI  26.08.2015
 Zmluva o preprave osôb  26.08.2015
 Zmluva o využitie elektronických služieb  02.08.2015 
 Darovacia zmluva   22.07.2015 
 Dohoda č.57/2015  26.06.2015 
 Zmluva o dielo                                                                       15.06.2015
 Zmluva o poskytnutí dotácie   04.05.2015
 Rámcová kúpna zmluva    30.04.2015
 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    30.04.2015
 Zmluva o dielo č.01/2015         30.04.2015
 Rámcová zmluva č.mandáta 06/2015     30.04.2015
 Rámcová zmluva č.mandáta 05/2015       30.04.2015
 Dohoda č.45/2015  29.04.2015
 Rámcová zmluva č.mandáta 03/2015   17.04.2015
 Zmluva Veselovský Stanislav       08.04.2015
 Zmluva o elektronickej komunikácií  27.03.2015
 Rámcová zmluva  23.03.2015
 Zmluva o inzercii  17.03.2015
 Nájomná zmluva      17.03.2015
 Dohoda o zneškodnení odpadov  05.01.2015
 Dohoda o vývoze odpadov č.1   08.01.2015
 Dohoda o vývoze odpadov č..2   08.01.2015