Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 
    Dátum            Názov                                 Cena                 
30.12.2021 Kolektívna zmluva - -
30.12.2021 Kolektívna zmluva - -
21.12.2021 Zmluva o balíčku GDPR 234,00 EUR Galileo Corporation s. r. o
21.12.2021 Zmluva o vytvorení webového sídla 1428,00 EUR Galileo Corporation s. r. o.
21.12.2021 Zmluva o prevádzke webového sídla 418,80 EUR Galileo Corporation s. r. o.
21.12.2021 Zmluva o spracovaní osobných údajov   Galileo Corporation s. r. o.
21.12.2021 Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

780,00 EUR

Galileo Corporation s. r. o
20.12.2021 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ŽSK: 962/2021/RÚ   Žilinský samosprávny kraj
14.12.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2021   STAVEBENÝ PODNIK, 
13.12.2021 Zmluva o poskytnutí služieb – audítorské overenie ročnej účtovnej závierky 2021 a 2022 1560,00 Eur EKOAUDITOR, spol. s. r. o.
13.12.2021 Dohoda o poplatku za poskytované služby DV8/2021  0,50 €/m3 Jozef Triebeľ
 03.12.2021  Dohoda o poplatku za poskytované služby DV7/2021 0,50 €/m3  Kováľ Peter 
29.11.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere odpadu 24,00 €/odvoz Peter Bolek - EKORAY
18.11.2021 Dohoda o poplatku za poskytované služby   Obec Beńadovo 
15.11.2021 Kúpna zmluva – predaj KN C par. č. 552/46 770,00 Eur Ľuboš Zvrteľ
12.11.2021 Kúpna zmluvač. 001/11/2021 7999,20 Eur  VJ control, s. r. o.
10.11.2021 Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č U1311/2013   MADE spol. s r. o.
04.11.2021 Kúpna zmluva - kúpa pozemkov   Žilinský samosprávny kraj
 4.11.2021  Memurandum o spolupráci    
26.10.2021 Zmluva o Elektronickej službe Business24   Slovenská sporiteľňa, a. s.     
 26.10.2021  Zmluva o Balíkovom účte   Slovenská sporiteľňa, a. s. 
26.10.2021. Zmluva o úver č. 828/CC/21   Slovenská sporiteľňa, a. s.
14.10.2021 Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov   Slovenská informačná marketingová spoločnosť
 14.10.2021  Zmluva o zradení prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA   ELT Management Company Slovakia s. r. o. 
28.09.2021 Kúpna zmluva E-KN par. č. 208/1    
24.09.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove KD/12/2021 40,00 Eur Hušlová Agneša
20.09.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40€ Majdová Andrea
13.09.2021. Dohoda o poplatku za poskytované služby   Jozef Protuš
10.09.2021. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40€ Triebeľová Eva
10.09.2021.  Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 150,00 Eur Rambala Patrik
27.08.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove   Tomašák Zdeno
25.08.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40€ Karyś Wieslaw Grzegorz
24.08.2021 Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 2   ČSOB Poisťovňa, a. s.
20.08.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove   Babečková Katarína
16.08.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40€ Podstrelená Justína
10.08.2021 Nájomná zmluva o nájme nehnuteľností   Marián Podstrelený
06.08.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40€ Fontanyová Marta
04.08.2021. Dohoda o poplatku za poskytované služby   Dominik Motýľ
21.07.2021 Dohoda o poplatku za poskytované služby   Viera Majdová
21.07.2021 Dohoda o poplatku za poskytované služby   Viera Majdová
23.06.2021 Dohoda o poplatku za poskytované služby   Jozef Páterek
18.6.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho 150,00 Eur Obec Beňadovo
 15.6.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40,00 Eur Páterková Mária
11.6.2021 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 150,00 Eur Rambalová Michaela
7.6.2021 Zmluva o dielo    
27.05.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny   Stredoslovenská energetika, a. s
25.05.2021 Zmluva o dielo   STAVEBNÝ PODNIK, s. r. o.
14.05.2021 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO    
 14.4.2021  Zmluva o dielo

4520,58 Eur

STAVEBNÝ PODNIK, s. r. o.. 
30.3.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom, a. s.  
24.03.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb    Slovak Telekom, a. s
18.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke   Slovenská republika – Štatistický úrad  SR
18.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov   Domáci miláčik s. r. o.  
18.03.2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov   Domáci miláčik s. r. o.   
 22.02.2021.  Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému    
12.02.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie   Športový klub Beňadovo
12.02.2021  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. D092020   DOPSTAV  
22.01.2021  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie 162,00 Eur  UNIQA poisťovňa, a. s 
22.01.2021   Dodatok č. 1 k zriadení zmluvy o vecného bremena   Spolumajiteľstvo bývalých urbariaristov obce Beňadovo, p.s.  
 21.1  Zmluva o poskytovaní služieb ENVIROLIVE, s.r.o. 
20.01 Memorandum o spolupráci   INICIATÍVA, o. z.