Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 
    Dátum            Názov                                 Cena                 
13.05.2022 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 60,00 Eur Socháňová Anna
10.05.2022 Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej siete 757,44 Eur Stredoslovenská distribučná, a. s.
06.05.2022 Zmluva č. 322 0609 o poskytnutí dotácie 3000,00 Eur Dobrovoľná požiarna ochrana SR   
06.05.2022 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 60,00 Eur Kureková Mária, PaedDr.
29.04.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o odbere odpadu 30,00 Eur bez DPH/1 tona Peter Bolek - EKORAY   
29.04.2022 Zmluva č. 109/2022 o poskytnutí technicko-ekonomických dát a technických údajov   Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.   
26.4.2022 Dodatok č. 2 Ku Kúpnej zmluve č. 001/11/2021.   CJ control 
 22.04.2022. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 60€ Pátereková Jana
13.04.2022 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. : 202202865   BROS Computing, s. r. o.  
13.04.2022 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov   BROS Computing, s. r. o.  
1.4.2022 Zmluva o mediálnej službe   Spoločník, s. r. o.  
21.03.2022 Dodatok č. 1. ku Kúpnej zmluve č. 001/11/2021   VJ control, s. r. o.  
2.3.2022 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE spol. s r. o.
24.2.2022 Zmluva o úvere 75000,00 Slovenská sporiteľňa, a. s.
10.2.2022 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15.11.2021  
24.1.2022 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 542021 258,00 €  
13.01.2022. Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beňadovo 1500,00  
11.01.2022 Kúpna zmluva 54/2021 o predaji drevných peliet 189,00 Eur/t  
10.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na školský rok 2021/2022 54€  
 10.01.2022  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na školský rok 2021/2022 27,00 Eur