Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

                                                                        Názov zmluvy                                                        Dátum zverejnenia   
  Dohoda UPSVaR o pomoci v hm. núdzi 27.10.2016
  Zmluva o pripojení i informačnému systému 13.10.2016
  Zmluva o nakladaní s komunálnym odpapdom 30.9.2016
   Stop LUP dodatok č1 k zmluve o dielo 6.9.2016
   Zmluva o dielo 09.08.2016
   Mandátna zmluva  03.08.2016
  Zmluva dom smútku  25.07.2016
   Dohoda č. 27 § 50j  26.06.2016
   Dohoda č 49 §52a  26.06.2016
   Dodatok č  1 k Nájomnej zmluve  23.06.2016
   Darovacia zmluva  14.6.2016
  Zmluva ZSV0412201603  10.6.2016
   Zmluva o dielo - MK Hájisko  25.5.2016
   Kúpna zmluva - Cesta pod kostolom  24.5.2016
   Kúpna zmluva  23.5.2016
    Zmluva č. 1610154 v zmysle Autorského zákona 16.5.2016
  Zmluva o odbere odpadov 16.5.2016
  Zmluva o poskyt. služieb odpadového hospodárstva 13.5.2016
  Poistna zmluva 22.4.2016
    Zmluva o dielo 22.4.2016
   Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy  11.4.2016
    Nájomná zmluva č.00303/2016 23.3.2016
   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č  1_2016 21.03.2016
   Zmluva o zabezpečení služieb 16.03.2016
   Dohoda o vývoze odpadu 01_2016 9.02.2016
   Zmluva o združenej dodávke elektriny 26.1.2016
    Zmluva ZSV0412201603 20.4.2016
   Kúpna zmluva - cesta cintorín 19.01.2016
   Dohoda o vývoze odpadu 19.1 2016
   Zmluva o odbere odpadov 13.1.2016
   Zmluva o dielo č.1/2016 04.01.2016