Obec Beňadovo
ObecBeňadovo

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 9. 2022

DF2022/166

Preprava osôb za mesiac 09/2022 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme

60,00 EUR

ARRIVA LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok

Obec Beňadovo

30. 9. 2022

DFZ2022/13

Kredit na stravovanie - e-kupóny

545,59 EUR

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Obec Beňadovo

27. 9. 2022

DF2022/165

Nákup - Meteostanica, laminovačka

55,98 EUR

Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 810 00 Bratislava

Obec Beňadovo

26. 9. 2022

DF2022/164

Rozbor pitnej vody Obec Beňadovo manipulačný poplatok

137,00 EUR

Štátny vet a potravinový ústav, Janošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Obec Beňadovo

22. 9. 2022

DF2022/163

Biznis Nekonečno- telefonne služby 08/2022 splátka za telefón, parkovné

43,50 EUR

Slovak Telecom, a. s., 82513 Bratislava

Obec Beňadovo

21. 9. 2022

DF2022/162

Doprava pracovnými strojmi pri ťažbe ričneho štrku na stavbu "Výstavba miestnej komunikácie Podháj"

3 374,40 EUR

RAMA TRANSPORT, s.r.o., 94, 029 63 Beňadovo

Obec Beňadovo

21. 9. 2022

DF2022/158

Pravidelná servisná prehliadka - os. automobil Hyu ndai Tuscon

343,55 EUR

ALTERIA MOTOR, s.r.o., Predmestská 90, 010 01 Žilina

Obec Beňadovo

21. 9. 2022

DF2022/157

Dodávka betónu na stavbu: "Výstavba miestnej komu nikácie - lokalita Podháj"

1 075,20 EUR

Stavebný podnik, s. r. o. Námestovo, Miestneho priemyslu 561 561, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

21. 9. 2022

DF2022/156

Dodávku tovarov a služieb - káble na reguláciu vyk urovania - na stavbu "Výstavba novej MŠ Beňadovo"

326,88 EUR

NetworkPlus s.r.o, Tolstého 5, 811 06 Bratislava

Obec Beňadovo

21. 9. 2022

DF2022/155

Vykonané stavebné práce na stavbe "Výstavba novej materskej školy Beňadovo" podľa ZoD č.01/2021

53 963,21 EUR

Stavebný podnik, s. r. o. Námestovo, Miestneho priemyslu 561 561, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

21. 9. 2022

DF2022/154

Vykonané stavebné práce na stavbe "Výstavba novej materskej školy Beňadovo" podľa ZoD č.01/2021

68 447,77 EUR

Stavebný podnik, s. r. o. Námestovo, Miestneho priemyslu 561 561, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

21. 9. 2022

DF2022/153

Vykonané stavebné práce na stavbe "Výstavba novej materskej školy Beňadovo" podľa ZoD č.01/2021

359 957,36 EUR

Stavebný podnik, s. r. o. Námestovo, Miestneho priemyslu 561 561, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

21. 9. 2022

DF2022/152

Vykonané stavebné práce na stavbe "Bezbarierový vstup do materskej školy" podľa ZoD č. 02/2021

4 520,58 EUR

Stavebný podnik, s. r. o. Námestovo, Miestneho priemyslu 561 561, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

21. 9. 2022

DF2022/151

Biznis ISDN Uni - tel služby a intern. 09/2022

56,89 EUR

Slovak Telecom, a. s., 82513 Bratislava

Obec Beňadovo

16. 9. 2022

DF2022/161

Výkopové práce pri oprave vodovodného potrubia v obci Beňadovo

500,00 EUR

Triebel Miroslav, 79, 029 63 Beňadovo

Obec Beňadovo

14. 9. 2022

DF2022/160

Tlač brožúr k akcii "270. výročie založenia obce"

540,00 EUR

Tlačiareň KUBIK, s.r.o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

14. 9. 2022

DF2022/159

Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO

1 659,38 EUR

Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin

Obec Beňadovo

7. 9. 2022

DF2022/150

Nákup e kuponov

488,45 EUR

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Obec Beňadovo

7. 9. 2022

DF2022/149

Hydrant nadzemný DN 80/1250 na stavbu: "Výstavba Materskej školy Beňadovo - novostavba

210,00 EUR

Stavebný podnik, s. r. o. Námestovo, Miestneho priemyslu 561 561, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

30. 8. 2022

DF2022/148

Zariadenie kuchyne - Materská škola novostavba

14 584,80 EUR

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

Obec Beňadovo

30. 8. 2022

DF2022/147

Občerstvenie na akciu 270 výročie založenia obce

525,25 EUR

J.A.A.P, s.r.o., 311, 029 01 Vavrečka

Obec Beňadovo

30. 8. 2022

DF2022/146

Výkon technika BOZP, OPP na základe zmluvy č. 258/ 2019

144,00 EUR

PYROKOMPLEX s. r. o., Vodárenská 5505/5, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

30. 8. 2022

DF2022/145

Realizácia zákazky podľa zákona o VO : komunikácie Beňadovo vetva B4B6" v el.nástroji EVO

300,00 EUR

EVMI, s.r.o., Varín 1197, 013 03 Varín

Obec Beňadovo

30. 8. 2022

DF2022/144

Poplatok za mediálnu službu v novinách SPOLOČNIK v 2. polroku 2022

200,00 EUR

SPOLOČNÍK, s.r.o., Poľná 40/26, 034 16 Ružomberok

Obec Beňadovo

26. 8. 2022

DFZ2022/12

Kredit na stravovanie - e-kupóny

488,45 EUR

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Obec Beňadovo

25. 8. 2022

DF2022/143

Letecké fotografie katastra obce

268,92 EUR

CBS spol. s r. o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Obec Beňadovo

25. 8. 2022

DF2022/142

Biznis Nekonečno- telefonne služby 07/2022 splátka za telefón, parkovné

42,84 EUR

Slovak Telecom, a. s., 82513 Bratislava

Obec Beňadovo

25. 8. 2022

DF2022/141

Predplatné na ročný prístup na portál VSSR na obdobie od 27.08.2022 do 26.08.2023

204,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Obec Beňadovo

25. 8. 2022

DF2022/140

Predstavenie Minidisko - Bojko na akcií "270 výročie založenia obce"

1 090,00 EUR

Koncerty pre deti, s.r.o., Zvonárska 145/45, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Beňadovo

25. 8. 2022

DF2022/139

Občerstvenie na akciu: "270 výročie založenia obce

140,00 EUR

Betíková Ivana, 172, 029 53 Breza

Obec Beňadovo

24. 8. 2022

DF2022/138

Tažba riečneho materiálu na stavbu "Miestna komunikácia - Hájisko"

240,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 01 Piešťany

Obec Beňadovo

18. 8. 2022

DF2022/137

Plaketa- cena obce pre významných spoluobčanov na akciu "270 výročie založenia obce"

338,00 EUR

Mgr. Marián Klimčík, Nová Doba 504/27, 027 43 Nižná

Obec Beňadovo

18. 8. 2022

DF2022/136

Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO

1 594,01 EUR

Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin

Obec Beňadovo

18. 8. 2022

DF2022/135

Prepojenie úradnej tabule na CUET- inštalácia, ročná prevádzka za obdobie 1.08.2022 do 31.07.2023

1 032,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Beňadovo

18. 8. 2022

DF2022/134

Pracovné monterky s bundou pre zamestnancov OcÚ

520,32 EUR

DS. eltex s.r.o., 029 56 Zákamenné

Obec Beňadovo

18. 8. 2022

DF2022/133

Biznis ISDN Uni - tel služby a intern. 08/2022

56,89 EUR

Slovak Telecom, a. s., 82513 Bratislava

Obec Beňadovo

11. 8. 2022

DF2022/132

Internet OPTIK FLAT za obdobie07-09/2022

29,97 EUR

Oranet, s. r. o., 171, 029 55 Novoť

Obec Beňadovo

11. 8. 2022

DF2022/131

Materialno-technické vybavenie DHZ, osobné ochr. prac. pomôcky pre členov DHZ

3 160,20 EUR

PYROKOMPLEX s. r. o., Vodárenská 5505/5, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

11. 8. 2022

DF2022/130

Nákup e kuponov

488,45 EUR

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Obec Beňadovo

11. 8. 2022

DF2022/129

Náhradné diely na traktor- CASE JXU

22,56 EUR

AUTO CENTRUM, Matki Teresy z Kalkuty 6 Jablonka

Obec Beňadovo

11. 8. 2022

DFZ2022/11

Ročný prístup - verejná správa SR

204,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Obec Beňadovo

11. 8. 2022

DFZ2022/10

Kredit na stravovanie - e-kupóny

488,45 EUR

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Obec Beňadovo

11. 8. 2022

DFD2022/4

Dobropis k faktúre č. 7220400068 - nájom pozemkov za rok 2022

-577,32 EUR

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Obec Beňadovo

10. 8. 2022

DF2022/128

Poplatok za doménu www stránky za obdobie: od 01.08.2022 do 31.07.2023 - balíček GDPR+ ,

366,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Beňadovo

10. 8. 2022

DF2022/127

Náhradné diely na traktor - CASE JXU

268,68 EUR

AUTO CENTRUM, Matki Teresy z Kalkuty 6 Jablonka

Obec Beňadovo

10. 8. 2022

DF2022/126

Biznis Nekonečno- telefonne služby 07/2022 mobil, splátka za telefón

61,84 EUR

Slovak Telecom, a. s., 82513 Bratislava

Obec Beňadovo

10. 8. 2022

DF2022/125

3D písmená na budovu Materskej školy-novostavba erb a štátny znak na budovu OcÚ s KD, lepidlá

620,00 EUR

OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka

Obec Beňadovo

10. 8. 2022

DF2022/124

Materiál na stavbu "Miestna komunikácia za Hôrokou

639,37 EUR

Stavebniny Papajik, s.r.o., Stará Ves 271, 029 53 Breza

Obec Beňadovo

2. 8. 2022

DF2022/123

Výroba a dodanie nápisu z dreva "270. výročie"

40,00 EUR

Ing. Dominik Agnetin, Zlatnicová 310/33, 029 43 Zubrohlava

Obec Beňadovo

2. 8. 2022

DF2022/122

Evniro servis za mes. 04,05,06/2022

108,00 EUR

OPŽP SK, 104, 027 41 Horná Lehota

Obec Beňadovo

2. 8. 2022

DF2022/121

Prenájom tlačiarne za 05-06/2022, vytlačenie strán

123,56 EUR

Extreme computers, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

2. 8. 2022

DF2022/120

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Beňadovo-lokalita

1 150,00 EUR

Ing. Vladimír OTTO, 234/170, 027 01 Vyšný Kubín

Obec Beňadovo

2. 8. 2022

DF2022/119

Pravidelná servisná prehliadka na kotly HERZ FM250

582,00 EUR

HERZ, spol.s.r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo

Obec Beňadovo

2. 8. 2022

DF2022/118

Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO

1 126,09 EUR

Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin

Obec Beňadovo

2. 8. 2022

DF2022/117

Spracovanie odpadov - plasty polystyrénové

55,80 EUR

Peter Bolek - EKORAY, Miestneho piremyslu 568, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

2. 8. 2022

DF2022/116

Nákup čistiacich prostriedkov

29,40 EUR

Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava – mestská časť Ružinov

Obec Beňadovo

2. 8. 2022

DF2022/115

Zariadenie kuchyne - Materská škola novostavba

16 975,20 EUR

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

Obec Beňadovo

11. 7. 2022

DF2022/114

Spracovanie odpadov -biologicky rozložiteľný odpad

84,60 EUR

Peter Bolek - EKORAY, Miestneho piremyslu 568, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

4. 7. 2022

DF2022/113

Poplatok za likvidáciu odpadu - drobný stav.odpad za III.Q/2022

235,20 EUR

ARMOD, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo

Obec Beňadovo

4. 7. 2022

DF2022/112

Biznis ISDN Uni - tel služby a intern. 06/2022

56,89 EUR

Slovak Telecom, a. s., 82513 Bratislava

Obec Beňadovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7
1
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
1
22
1
23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Počasie

dnes, nedeľa 27. 11. 2022
slabé sneženie 2 °C 0 °C

Žilina Beskydy 2026

Obsadenosť sály KD

Svadba

Sviatok a výročie

Meniny má Milan, Nestor, Virgil, Milana

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

NATUR-PACK

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.