Obec Beňadovo
ObecBeňadovo

O obci

Tématiku obecného erbu a obecnej pečate spracoval prof. Vrteľ, tajomník heraldickej komisie Slovenska. V prípade obce možno konštatovať, že obecná pečať vznikla azda súčasne s vydaním chotárnej listiny.

Pečať obce Beňadovo je oválna, jej kruhopis sa začína korunkou a znie: SIGIL(lum):(agi),
(resp. P(ossessionis): BENEDIKOV:

V jej strede je nepochybne štylizovaný ihličnatý strom, vyrastajúci z troch kopčekov. Po jeho bokoch vyrastajú dve rastliny, ktoré nie sú ľahko identifikovateľné. Ich na prvý pohľad nejasnú interpretáciu možno pripísať kovorytcovi, ktorý rastliny, podobne ako aj strom, priveľmi štylizoval. Guľovité z akončenie je prvým dôvodom ktorý naznačuje, že by mohlo ísť o rastlinu Benedikt lekársky (Cnicus benedictus).
Druhý dôvod, ktorý nás privádza k záveru, že v historickom symbole Beňadova sú skutočne zobrazené dva Benedikty lekárske, je skutočnosť, že táto rastlina vstúpila do liečiteľstva v stredoveku ako jeden z hlavných prostriedkov proti pľúcnym chorobám, no najmä proti moru. Vďaka jej protimorovým účinkom dostala pomenovanie „benedictus“ – požehnaný. V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť, že v tradícii dodnes žije povesť, podľa ktorej vznik Beňadova súvisí s vyčíňaním moru na Orave a s útekom Ťapešovčanov na poľany, kde žil Beňo. Tu sa zachránili, pretože epidémia sa do vrchov nedostala. Takto akoby obsah beňadovskej pečate dorozprával legendu o záchrane obyvateľov pred záhubou morom.

Erb obce BeňadovoErb obce Beňadovo

V striebornom štíte z troch nízkych zelených kopčekov vyrastá zelený smrek so zlatým kmeňom, po bokoch ktorého vyrastá po jednej zelenej rastline Benediktu lekárskeho s červeným kvetom.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, pričom sa však táto farba bude vždy popisovať ako strieborná. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb strieborná ostáva voľná, červená sa vyjadrí zvislým a zelená šikmým šrafovaním.

Vlajka obce BeňadovoVlajka obce Beňadovo

Vlajka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/8), bielej (1/8), zelenej (1/8), žltej (2/8), zelenej (1/8), bielej (l/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať obce BeňadovoPečať obce Beňadovo

Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BEŇADOVO. Má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.


Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďaľšie:

Zástava obce Beňadovo

má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava

sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava

obce Beňadovo je tiež pruhovaná, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce

Beňadovo predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava

obce Beňadovo má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je tu rozvinuté do celej plochy textilu.
Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Beňadovo predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce

Beňadovo má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva alebo obecného úradu.

Sviatok a výročie

Meniny má Ela

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.